Programutveckling

Vi arbetar med olika formera av programutveckling, allt från skräddarsydda system till datorspel till applikationer för Smartphones.

Programmeringsspråk

Vi kan utveckla program i bland annat följande språk: ActionScript, ASP, C/C++, Java, JavaScript, Objective-C, Perl, PHP, Python, SQL och VisualBasic

Applikationer (appar)

Vi kan hjälpa er med utveckling av applikationer (appar) för mobiltelefoner eller så kallade Smartphones, vare sig det gäller IPhone 3 och 4 eller alla versioner av Android. Vi är registerade utvecklare hos Apple för utveckling av applikationer till IPhone som sedan saluförs via AppleStore.

Kontakta oss om du har frågor.