Facebook-sida

En sida på Facebook för ert företag eller förening gör att ni syns och kan ha följare och få likes.

Vi gör detta

  • Registrerar sidan (företag eller förening)
  • Skapar och lägger upp en Profilbild
  • Skapar och lägger upp en Coverbild
  • Lägger in alla uppgifter (kontakt, beskrivning osv)
  • Ställer in Rättigheter och Inställningar efter era önskemål
  • Hjälper er att skapa ett användarkonto (vid behov)
  • Lägger in en länk eller ruta med ikon på er webbplats (om önskas)
  • Ett kom-igång-samtal (max 30 min)

Pris: 4 500 kr