Webbservice

Alla webblösningar behöver någon form av kontinuerlig service, i form av uppdateringar, fixar, support, osv. Genom att ingå ett serviceavtal så blir denna process smidigare för alla parter och kunden vet kostnaderna för det löpande underhållet.

Utöver själva servicen, ger vi våra avtalskunder billigare kostnader för nyutveckling. Därför lönar det sig ofta att ingå ett serviceavtal i och med utvecklingen av ett projekt. Vi kan också ta över drift av webblösningar som inte utvecklats av Profundis.

Kontakta oss på service på profundis. se (på=@) om du undrar vilket avtal skulle passa era behov.

Standardpaket

Vi har tagit fram standardpaket för de vanligaste behoven.

Webbservicepaket
LillaMellanStora
Månadskostnad 560 kr960 kr 1650 kr
Timmar/år*10 tim20 tim 40 tim
Max timmar/mån* 2 tim 4 tim 6 tim
E-postsupport Ja Ja Ja
TelefonsupportNej Ja Ja
Webmaster**Nej Ja (nivå 1)Ja (nivå 2)

Priserna är exklusive moms.

  • *) Timmar per år är en övre gräns för hur mycket arbete vi kan lägga ned under en avtalsperiod (1 år). Avtalet åsyftar kontinuerligt arbete, därför finns månadsgränsen för att undvika för stora ansamlingar av arbete. Detta kan givetvis anpassas efter behov och önskemål.
  • *) Webmasterrollen beskriver i vilken utsträckning Profundis tar en aktiv roll i det löpande underhållet. I nivå 1 håller vi objektet under uppsikt och åtgärdar på eget initiativ problem som upptäcks. I nivå 2 tar vi även ett aktivt ansvar för att objektet lever upp till kundens målsättning.

Notera att detta inte bör ses som köp av "timpaket", då nyutveckling normalt inte ingår. Avtalet är en överrenskommelse mellan oss och kunden där vi på viss egen risk åtar oss att underhålla objektet.

Anpassade avtal

Om standardpaketen inte är lämpliga för ett givet objekt, så kan vi i samråd med kunden utforma ett skräddarsytt avtal efter de behov som det specifika objektet har.

Dokument